Tietosuojaseloste

Asiakasinformointiseloste

REKISTERINPITÄJÄT

1. HAMMASKEIJUT OY    
Töölönkatu 15 E 104, 00100 Helsinki

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö:
Johanna Leppänen
johanna.leppanen@hammaskeijut.fi
p. 09 448144

2. T:MI TÖÖLÖNKADUN HAMMASLÄÄKÄRIT
Töölönkatu 15 E 104, 00100 Helsinki
 
Rekisteriasioiden yhteyshenkilö:
Marja Mikkonen
marja.mikkonen@hammaskeijut.fi
p. 09 448144

Hammaskeijut Oy/T:mi Töölönkadun hammaslääkärit potilasrekisteri on toimintayksikössä käytössä niiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kesken, jotka toimivat joko työsuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina tai erillisten yritysten kautta palveluntuottajina Hammaskeijut Oy/T:mi Töölönkadun hammaslääkärit tiloissa.

Hammaskeijut Oy/ T:mi Töölönkadun hammaslääkärit vastaavat tilaajan ominaisuuksissa potilasjärjestelmiensä teknisestä ylläpidosta ja tietoturvasta.Potilastietojärjestelmän on tuottanut Entteri Oy (Hammaskeijut Oy) ja Receptum Oy (T:mi Töölönkadun hammaslääkärit).              

TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT    
 
Johanna Leppänen (kts.edellä)        
Marja Mikkonen (kts.edellä)

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS SEKÄ KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti hoidon suunnittelua, järjestämistä, toteuttamista ja seurantaa varten. Lisäksi tietoja käytetään asiakasviestinnässä, asiakassuhteen ylläpidossa ja seurannassa, laskutuksessa sekä maksujen valvonnassa ja perinnässä.

Potilastiedoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä, toteutumisessa ja seurannassa syntyneitä potilaskertomus-, tutkimus-, ja muita henkilötietoja. Potilastiedon käsitteleminen perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista.

REKISTERINPITÄJÄN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUTETUT EDUT, JOS KÄSITTELY PERUSTUU NÄIHIN ETUIHIN

Oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä ei tapahdu.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT TAI VASTAANOTTAJARYHMÄT

Potilastieto on salassapidettävää, sitä voidaan luovuttaa vain potilaan suostumuksella tai lakiin perustuen (lakisääteiset pyynnöt).

TIETOJEN SIIRROT KOLMANSIIN MAIHIN

Henkilötietoja ei siirretä EU.n ulkopuolelle

SÄILYTYSAJAT

Potilastietojen säilytysajoista säädetään laissa (STM:n asetus potilasasiakirjoista). Pääsääntöisesti potilastietoja säilytetään 12 v. potilaan kuolemasta tai 120 v. potilaan syntymästä.

POTILASTIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS

Potilastietoja käsittelee ainoastaan hoidon suunnitteluun, järjestämiseen, toteutukseen ja seurantaan osallistuvat henkilöt. Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon. Potilastiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä (paperiset dokumentit ja CD-rtg-kuvat lukituissa säilytystiloissa), joihin on pääsy vain hoidon suunnitteluun, järjestämiseen, toteutukseen ja seurantaan osallistuvilla henkilöillä. Kullakin potilastietoja sisältäviä tietojärjestelmiä käyttävällä henkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Potilastietojen katselusta, muuttamisesta ja poistamisesta jää lokimerkintä.

YLEINEN TIETOTURVA

Henkilökuntamme on koulutettu hyvän tietosuojan ja – turvan takaamiseksi. Tietojärjestelmiä ja työasemia suojaavia virusturvaohjelmia päivitetään säännöllisesti. Työasemat lukkiutuvat käyttämättöminä automaattisesti ja ovat salasanasuojattuja. Sisäverkkomme on suojattu ulkopuoliseslta liikenteeltä palomuurin avulla. Potilaiden sähköisiä asiakirjoja säilytetään tietoturvallisissa tietojärjestelmissä ja paperidokumentteja ja rtg-kuvia (CD:t) lukituissa säilytystiloissa.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tietojen tarkistusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilastiedot (Henkilötietolaki 523/1999 26 §). Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä ja se voidaan evätä ainoastaan poikkeuksellisesti esimerkiksi silloin, kun tiedon antamisesta aiheutuu vakavaa vaaraa potilaan terveydelle tai hoidolle. Tarkastuspyyntö tapahtuu henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla, jonka perusteella henkilöllisyys voidaan luotettavasti varmentaa.Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen antamista.

Rekisteröidylle varataan ilman aiheetonta viivytystä tilaisuus tutustua hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin. Pyydettäessä tiedot annetaan kirjallisesti. Tietojen korjausoikeus:Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa oikaisemista, poistamista tai täydentämistä, mikäli potilasrekisteri sisältää häntä koskevia henkilötietoja, jotka ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita (Henkilötietolaki 29§).

Kirjauspyyntö tapahtuu henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla, jonka perusteella henkilöllisyys voidaan luotettavasti varmentaa. Pyyntö on perusteltava.

Tiedon korjaamista ei kuitenkaan saa suorittaa potilaan vaatimalla tavalla, jos tieto potilaan tutkimuksen tai hoidon kannalta arvioiden on tarpeellinen/välttämätön ja tiedon tallentamiselle on lain mukaiset perusteet.Valitusoikeus:Rekiströidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimisto,www.tietosuoja.fi)

EVÄSTEET

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla käyttäytymistietoja sivuston ja palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi sekä parantaaksemme käyttökokemustasi sivustolla.

Mitä evästeet ovat?
Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän tietokoneelle tai muulle päätelaitteelle ja joka mahdollistaa sivustollamme vierailevien kävijöiden seurannan. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne myöskään mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista. Evästeiden avulla palvelujemme käyttö on käyttäjälle helpompaa ja esitetty sisältö sekä markkinointi tarkoituksenmukaisempaa ja kohdistetumpaa.Miksi käytämme evästeitä?

Keräämme evästeiden avulla tietoja siitä, miten käytät internetsivustoamme (esimerkiksi vierailun kesto ja ajoittuminen sekä minkä hakulauseiden tai -sanojen ja hakukoneen kautta vierailu on linkitetty), millä sivustoilla käyt (esimerkiksi mitä kautta olet tullut sivustolle ja millä alasivustoilla olet vieraillut) sekä millaisia tietokonetta tai päätelaitetta käytät teknisesti (mukaan lukien IP-osoite, fyysinen sijainti, selaimen tyyppi, versio ja kieli, päätelaitteen tyyppi, operaattori, näytön resoluutio, käyttöjärjestelmätyyppi ja selaimen Java-tuki).

Sinua ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.Millaisia evästeitä käytämme?Hammaskeijut voi kerätä käyttäytymistietojasi itse tai niitä keräävät käyttämämme palveluntarjoajat. Käytämme sivustollamme muun muassa Google Search Consolea, Google Analyticsiä, Hotjaria, sekä Webflown omia analytiikkatyökaluja. Nämä sovellukset käyttävät evästeitä, joiden avulla sivuston käytöstä voidaan laatia tilastoja sekä analysoida ja visualisoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelun liikenteestä, eikä tällaista tietoa yhdistetä yksittäiseen henkilöön.

Voit estää seurannan Google Analyticsin opt-out -toiminnolla tai Hotjarin opt-out -toiminnolla.Evästeiden estäminenHalutessasi voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.

Lisäohjeita voit hakea esimerkiksi selaimesi ohjesivuilta. Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin sivustomme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Voit estää kolmansilta osapuolilta tulevat evästeet esimerkiksi Your Online Choices -sivuston avulla, jolloin selain sallii vain evästeet, jotka tulevat suoraan käytettävästä verkkopalvelusta.

Voit tyhjentää evästehistorian verkkoselaimen asetuksista. Tällöin tunniste, joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili, poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen.  

|  Tietosuojaseloste

© Hammaskeijut Oy 2023. Kaikki oikeudet pidätetään.